Press "Enter" to skip to content

Badania alergologiczne

W ostatnich 25 – 30 latach w krajach rozwiniętych zwiększyła się ogromnie częstość schorzeń alergicznych. Wg badań ten wzrost jest największy u dzieci i wynosi ok. 25 – 30%. Najczęściej występuje atopowe zapalenie skóry (u ok. 10 – 20%), alergiczny nieżyt nosa i spojówek (15 – 20%) oraz astma (7 – 10%).

Nie są do końca znane przyczyny tego zjawiska. Wskazuje się tu najczęściej predyspozycje genetyczne – skłonności odziedziczone po przodkach. Jednak nie bez wpływu na rozwój choroby są zmiany cywilizacyjne – wzrastająca sterylność i higiena spowodowała rzadszy kontakt z substancjami, z którymi nasi przodkowie mieli permanentny kontakt. Oddzielony od ich wpływu organizm reaguje na ich obecność w sposób nieprawidłowy w postaci reakcji alergicznej. Dowodem tej tezy jest liczba i charakter niektórych alergii w krajach rozwiniętych, które prawie w ogóle nie mają swojego odpowiednika w krajach uboższych.

W naszej przychodni również zajmujemy się tymi schorzeniami. Stosujemy najpopularniejszą metodę rozpoznania alergii – testy skórne. Przeprowadzamy je poprzez nałożenie na skórę badanego roztworu z zawartością alergenu. Po nakłuciu skóry pacjenta roztwór wchodzi w reakcję z tkankami organizmu. Efekt w postaci bąbla daje podejrzenie istnienia alergii . Innym środkiem pozwalającym na wykrycie alergii jest badanie krwi chorego w celu wykrycia wysokości stężenia IgE.

Badania przeprowadza specjalista alergolog w naszym gabinecie wyposażonym nie tylko w odpowiednie testy i odczynniki, ale także w pracownie spirometryczną. Dzięki temu możemy sprawdzić zdolność wydechową i wentylacyjną układu oddechowego oraz określenie szybkości i objętości wymiany gazowej w płucach.

Lekarz alergolog przyjmuje w naszej przychodni:

w poniedziałki – od 8:00 do 14:30,
w środy – od 14:00 do 19:30 oraz
w czwartki – od 8:00 do 16:00.

W ramach kontraktu z NFZ jest to usługa bezpłatna. Wymaga jednak skierowania od lekarza pierwszego kontaktu oraz wcześniejszej rejestracji.