Press "Enter" to skip to content

Kontakt

POLVITA Sp. z o.o.
ul. Siedlecka 2A
72-010 POLICE

NIP: 851-27-98-985
KRS: 0000134895
WPIS DO REJESTRU PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
LECZNICZĄ – 000000018066 (WOJEWODA ZACHODNOPOMORSKI)
 TELEFONY: Rejestracja ogólna: 91 333 99 55; 882 639 442
Rejestracja pediatryczna: 91 333 99 44; 91 312 83 10
Gabinet zabiegowy: 91 333 66 44
Gabinet szczepień: 91 333 75 32
Pielęgniarki środowiskowe: 91 333 93 93
Hospicjum domowe: 601 56 26 96
Poradnia alergologiczna: 91 333 99 55 
Poradnie specjalistyczne: 91 88 77 834
 e-mail kontaktowy: kontakt@polvita.com.pl
 Inspektor Ochrony Danych

email: iod@polvita.com.pl,  tel.91 333 99 55

Tu przejrzysz „Klauzule informacyjne RODO dla pacjentów”