Press "Enter" to skip to content

Szczepienia ochronne

Program Szczepień Ochronnych

W Polsce szczepienia ochronne są realizowane zgodnie z obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych (tzw. kalendarzem szczepień), który jest co roku aktualizowany. Dokument ten porządkuje kwestie wieku i zakresu wykonywanych szczepień ochronnych i uwzględnia:

 • szczepienia bezpłatne (tzw. obowiązkowe) realizowane w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego bez dodatkowych opłat
 • szczepienia odpłatne (tzw. zalecane) – wskazane w celu rozszerzenia zakresu ochrony dziecka lub zmniejszenia liczby iniekcji, ale nierefundowane z budżetu państwa.

Zarówno szczepienia bezpłatne (obowiązkowe), jak i odpłatne (zalecane) są bezpieczne i skutecznie chronią przed zachorowaniem. O ich umieszczeniu w jednej z tych dwóch grup decydują takie czynniki, jak częstość występowania choroby, jej ciężkość, konsekwencje zachorowania oraz powikłania, a także – co bardzo ważne – koszt programu powszechnego szczepienia dzieci i możliwości budżetu państwa (względy ekonomiczne).

Szczepienia obowiązkowe dzieci i młodzieży według wieku – finansowane ze środków publicznych (bezpłatne):

Wiek Szczepienie przeciw
1 rok życia w ciągu 24 godzin po urodzeniu WZW typu B – domięśniowo (pierwsza dawka)
GRUŹLICY – śródskórnie szczepionką BCG
2 miesiąc życia (7 – 8 tydzień) WZW typu B – domięśniowo (druga dawka)
BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI – podskórnie lub domięśniowo szczepionką DTP (pierwsza dawka)
zakażeniom HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b – podskórnie lub domięśniowo (pierwsza dawka)
3 – 4 miesiąc życia
(po 6 – 8 tygodniach od poprzedniego szczepienia)
BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI – podskórnie lub domięśniowo szczepionką DTP (druga dawka)
POLIOMYELITIS – podskórnie lub domięśniowo szczepionką inaktywowaną IPV poliwalentną (pierwsza dawka)
zakażeniom HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b – podskórnie lub domięśniowo (druga dawka)
5 – 6 miesiąc życia
(po 6 – 8 tyg. od poprzedniego szczepienia)
BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI – podskórnie lub domięśniowo szczepionką DTP (trzecia dawka)
POLIOMYELITIS – podskórnie lub domięśniowo szczepionką inaktywowaną IPV poliwalentną (druga dawka)
zakażeniom HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b – podskórnie lub domięśniowo (trzecia dawka)
7 miesiąc życia WZW typu B – domięśniowo (trzecia dawka)
2 rok życia 13 – 14 miesiąc życia ODRZE, ŚWINCE, RÓŻYCZCE – podskórnie żywą szczepionką skojarzoną (typu MMR) (pierwsza dawka)
16 – 18 miesiąc życia BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI – podskórnie lub domięśniowo szczepionką DTP (czwarta dawka)
POLIOMYELITIS – podskórnie lub domięśniowo szczepionką IPV poliwalentną (trzecia dawka)
zakażeniom HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b – podskórnie lub domięśniowo (czwarta dawka)
Okres przedszkolny 5 rok życia BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI – domięśniowo szczepionką DTaP zawierającą bezkomórkowy komponent krztuśca
POLIOMYELITIS – doustnie szczepionką OPV poliwalentną
Szkoła podstawowa
i gimnazjum
10 rok życia ODRZE, ŚWINCE, RÓŻYCZCE – podskórnie żywą szczepionką skojarzoną (dawka przypominajaca)
14 rok życia WZW typu B – domięśniowo trzykrotnie w cyklu 0-1-6 miesięcy
BŁONICY, TĘŻCOWI – podskórnie lub domięśniowo
Szkoła ponadpodstawowa 19 rok życia lub ostatni rok nauki w szkole BŁONICY, TĘŻCOWI – podskórnie lub domięśniowo

Szczepienia zalecane – niefinansowane ze środków publicznych (płatne):

 • INFANRIX HEXA– przeciwko Błonicy, Tężcowi, Krztuścowi, Poliomyelitis, Haemophilus Influenzae typu B, WZW typu B.
 • INFANRIX IPV HIB– przeciwko Błonicy, Tężcowi, Krztuścowi, Poliomyelitis, Haemophilus Influenzae typu B
 • PREVENAR 13, SYNFLORIX, PNEUMO 23– przeciwko zakażeniom Pneumokokowym (Streptococcus Pneumoniae).
 • FSME IMMUNprzeciwko Kleszczowemu Zapaleniu Mózgu
 • NEISVAC C, MENINGITEC – przeciwko zakażeniom Meningokokowym (Neisseria Meningitidis).
 • ROTARIX, ROTATEQ– przeciwko biegunce Rotawirusowej.
 • CERVARIX – przeciwko ludzkiemu Wirusowi Brodawczaka.
 • VARILIX – przeciwko Ospie Wietrznej.
 • VAXIGRIP – przeciwko Grypie
 • ENGERIX – przeciwko Wirusowemu Zapaleniu Wątroby typu B
 • HAVRIX – przeciwko Wirusowemu Zapaleniu Wątroby typu A
 • MMR – przeciwko Odrze, Śwince i Różyczce